Lämna dina synpunkter/klagomål

Dina synpunkter är viktiga

Det är viktigt för oss i Barn- och utbildningsförvaltningen i Boxholms Kommun att hålla hög kvalité på det arbete vi utför. I det arbetet är din medverkan och dina synpunkter/klagomål viktiga.

Så här kan man framföra sina synpunkter på verksamheten. 

  • Vänd dig i första hand till ansvarig rektor. Kontaktuppgifter finns under respektive förskola eller skola.  Rektor tar emot ditt klagomål och inom 7 arbetsdagar får du besked om hur handläggningen av ditt klagomål går vidare.
  • Brev till förvaltningen skickas till: Barn- och utbildningsförvaltningen Box 65, 595 03 Boxholm
  • Fyll i blanketten nedan.

 
Vissa beslut i verksamheten kan också överklagas. Hur man överklagar skall framgå på beslutet.

Om du inte är nöjd med den kontakt eller de förslag till åtgärder som du fått kan du lämna dina klagomål till högre nivå via kommunens centrala klagomålshantering
 
Om du vill ha svar är det viktigt att du anger e-postadress eller telefonnummer så att vi har möjlighet att nå dig.

Klicka på knappen Skicka när du skrivit
klart så skickas ditt meddelande till oss.

* = måste fyllas i

När du skickar godkänner du att ärende och uppgifter sparas i vårt system.
Fråga 1
Fyll i dina uppgifter: * (obligatorisk)
Fråga 1Fråga 2

Fråga 3