Grundskolor

Rektor Stenbockskolan F-3
Biträdande rektor Anna Svärd, 0142-895 97
anna.svard@utb.boxholm.se

Rektor Stenbockskolan 4-9
Jonas Cannervik-Wass, 0142-895 90
jonas.cannervik-wass@boxholm.se

Rektor Åsbo skola F-6
Christina Nessvi, 0142-895 18 (Åsbo), 0142-896 28 (Stenbockskolan)
christina.nessvi@boxholm.se

Skolvärd Stenbockskolan
Ann-Christine Eriksson, 0142-895 85
ann-christine.eriksson@utb.boxholm.se

E-post till pedagog personal:
förnamn.efternamn@utb.boxholm.se eller förnamn.efternamn-efternamn@utb.boxholm.se