Mjölnarkullens förskola

Mjölnarkullens förskola
Bjursdalsvägen 10
595 72 Boxholm

Telefon och mailadress:
Kontor 0142-895 04
Kök 0142-895 01

Gul
0142-896 75
070-679 05 91
gul@utb.boxholm.se

Grön
0142-896 67
070-546 51 10
gron@utb.boxholm.se

Blå
0142-895 05
070-679 19 34
bla@utb.boxholm.se

Röd
0142-896 72
070-679 06 41
rod@utb.boxholm.se

Orange
0142-896 84
070-679 26 51
orange@utb.boxholm.se