Elevhälsan

Ska du skicka post till Elevhälsans medicinska insats:
Stenbockskolan
EMI
Box 65
595 03 BOXHOLM

Chef Elevhälsan
Christina Nessvi
Tfn: 0142-896 28

Skolsköterska/verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats
Gunilla Ivarsson
Tfn: 0142-895 81
Mobiltfn: 070-344 46 74

Skolsköterska
Camilla Corander
Tfn: 0142-895 81
Mobiltfn:

Skolläkare
Juris Irschs
(söks genom skolsköterska)

Kurator
Emma Pettersson
Tfn: 0142-895 87
Mobiltfn: 070-338 96 56

Specialpedagog
Sofie Windolf
Tfn: 0142-895 79
Mobiltfn: 070-598 95 79

Skolpsykolog
Hedvig Andersson
(söks genom chef Elevhälsan)