Gå till innehåll

Val av skola

Från och med höstterminen 2018 är förskoleklassen obligatorisk. Detta innebär att skolplikten börjar höstterminen det kalenderår då barnet fyller sex år. Skolpliktiga barn går först i förskoleklassen och sedan i grundskolan.

Kommunens skolor erbjuder fritidsverksamhet för barn 6-13 år. Fritidshemsplats erbjudes till och med vårterminen det år eleven fyller 13 år och går i årskurs 6. Plats på fritidshem söks via kommunens hemsida.