Gå till innehåll

NTA - Naturvetenskap och teknik för alla

NTA är ett skolutvecklingsprogram med syfte att stimulera nyfikenhet och öka intresset för naturvetenskap, teknik och matematik hos både barn, elever och lärare.  

NTA ger pedagoger möjlighet att arbeta laborativt med naturvetenskap och teknik från förskoleklass upp till år 9. Det finns 20 olika teman att välja mellan i biologi, fysik, kemi, teknik och ett tema i matematik.

NTA:s webbsida

Boxholms kommun blev medlemmar 2011.

Boxholms Stål och Stålbyggarna i Boxholm AB bidrog till inköp av de första experimentlådorna. Nu har vi flertalet av de teman som finns för år F-6.