Välkommen till Stenbockskolan år 7-9

Detta läsår 2020/2021 går 156 elever i år 7-9 fördelat på 6 klasser.