Välkommen till Vällaren, F-3

På Vällaren detta läsår 2020/2021 går 178 elever från
förskoleklass till år 3 (F-3). Det finns två förskoleklasser (Kaprifolen och Solrosen)
och sex grundskoleklasser (1A, 1B, 2A, 2B, 3A och 3B) samt fyra fritidshemsavdelningar:
Frititdsklubben, Gullvivan, Kaprifolen och Solrosen.

Den gemensamma skoldagen innebär ett utökat samarbete mellan
fritids och år 1-3 och mer utrymme under skoldagen för rörelse och
välbehövliga pauser för barnen.