Gå till innehåll

Spårtiden


Sedan många år tillbaka arbetar vi regelbundet i åldersblandade grupper med blandade aktiviteter. Det kallar vi för spår. Spårtiden ligger gemensamt för hela skolan på torsdagar kl 10.00 till 10.50. Vår ambition är att genomföra spåraktiviteter varannan vecka. 6:orna är spårledare och har ansvar för var sin grupp som består av elever från skolans alla åldersgrupper. I varje spårgrupp finns också en vuxen som stöttar och hjälper till med struktur och ordning. Lärarna på skolan planerar, förbereder och följer upp spåraktiviteterna i samråd med eleleverna. Vi försöker vara ute när årstiden så tillåter.

Spårarbetet har till syfte att skapa gemenskap och samarbete. Det ger eleverna möjlighet att skapa nya sociala kontakter utanför den egna åldersgruppen. De äldre eleverna lär sig ta ansvar för de yngre och de yngre lär känna de äldre. Spåret syftar också till att förebygga kränkande behandling genom att det ökar gemenskapen och att alla får en större förståelse för varandra och våra olikheter. Även lärare lär känna fler elever och på så sätt kan vi alla hjälpas åt för att skapa ett bra skolklimat.

Ofta är spåraktiviteterna av kreativ art. De kan vara bildinspirerade, ha anknytning till slöjd, idrott och teknik eller vara av utomhuspedagogisk art. Spårtiden upplevs som mycket positiv utav både lärare och elever. Det är roligt och inspirerande!

 

 

Från tidigare läsår:

Vårtecken

Julpyssel


         Vi städar/letar....

           ..... och hittar 138 st!


Bildtext här

Bildtext här

Bildtext här