Gå till innehåll

Kökets funderingar och tips:

  
Maten är viktig

Mat och måltider är centrala i våra liv som njutning, glädje, mötesplatser och kulturbärare. Matvanorna har också stor betydelse för hälsan, såväl för barn som vuxna. Bra mat och fysisk aktivitet gör dessutom att barnen blir pigga och får lättare att lära.

Hem och familj har naturligtvis det grundläggande ansvaret för barnens matvanor men eftersom de flesta barn äter många av sina måltider utanför hemmet har andra vuxna också inflytande över deras matvanor. Barn tar efter vuxnas vanor och beteenden. Goda och näringsriktiga måltider i trevlig miljö där barn och vuxna äter tillsammans skapar möjligheter att förmedla och praktisera en positiv attityd till mat och måltider.

Måltidernas fördelning över dagen

Frukost20-25 % av dagens intag av energi.
Lunch25-35 %           "
Middag25-35 %     "

Resten kommer från mellanmålen. I näringsrekommendationerna ingår också råd om fysisk aktivitet. Minst 60 minuter rekommenderas för barn/ungdomar. Då ingår givetvis den naturliga aktiviteten t ex gå och cykla till skolan.