Gå till innehåll

Om skolan

Åsbo skola i Boxholms kommun ligger i Åsbo kyrkby, ca 1 km nordost om Strålsnäs samhälle.

Vi har ett fint skolbibliotek  där eleverna har bra tillgång till blandad litteratur. Vi uppmärksammar nya böcker under en period varje år genom vårt deltagande i Lästoppen.  Vi har högläsning i de lägre klasserna varje dag i samband med våra fruktstunder. Vi uppmanar de äldre eleverna att läsa en stund varje dag. Vi har dessutom ett nära samarbete med Boxholms kommunbibliotek.

Skogen söder om skolan är flitigt använd vid temadagar, utflykter, idrottslektioner och spårarbete.