Gå till innehåll

Vår verksamhet

På Åsbo fritidshem har vi ca 50 barn inskrivna från åldrarna 6-10 år. Varje år försöker vi ha ett större tema som t ex cirkus, teater och elevernas egna kurser.

Loven

Under loven gör vi ibland lite större aktiviteter som t ex. bad, skridskor och heldagsutflykter.

Den viktiga fria leken

Vi anser att barnen ska ha ett stort inflytande på de aktiviteter som de vill göra. Därför har vi mycket tid för den fria leken. Vi utnyttjar även den härliga naturen som finns omkring oss. Vi använder även den nya idrottshallen.