Försäkringsbesked olycksfallsförsäkring

Kommunen har tecknat en olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom Boxholm kommuns
verksamhetsområde. En olycksfallsskada är den kroppsskada som den försäkrade ofrivilligt drabbats av genom en plötslig yttre
händelse (ett utifrån kommande våld mot kroppen). Denna försäkring som kommunen tecknat gäller inte för sjukdom.

Försäkringsbesked för olycksfallsförsäkring.pdf Pdf, 83 kB.

Skadehantering
Skadeanmälning sker via Protectors hemsida:
www.protectorforsakring.se
tryck Anmäl skada, Person och så Kommunolycksfall

För frågor, vänligen kontakta Protector Försäkring
E-post: skador@protectorforsakring.se
Telefon: 08-410 637 00