Gå till innehåll

Elevstöd

Vart vänder jag mig om jag känner mig utsatt i skolan?

Om Du känner dig utsatt i skolan finns det hjälp att få! I första hand vänder du dig till lärare/mentor eller någon annan person i din närhet på skolan som du känner förtroende för.

Du kan också vända dig till någon i Elevhälsan.

Kurator och skolsköterska har tystnadsplikt

Du kan även som förälder vända dig till oss på skolan om du tror att ditt barn är utsatt i skolan. Telefonnummer och namn på den lärare som är ansvarig för dig/ditt barn finns på ditt schema eller på Boxholms kommuns hemsida, www.boxholm.se.