Gå till innehåll

Elevhälsoteam

Elevhälsan består av flera olika yrkesgrupper och detta är en förutsättning för att skapa en helhetsbild av barnet/eleven. De olika yrkesgrupperna är viktiga i arbetet kring eleverna för att tillsammans se barnets/ elevens möjligheter och förutsättningar.

I varje Elevhälsoteam (EHT) finns skolsköterska, kurator, specialpedagog och vid behov deltar psykolog. Gemensamma arbetsuppgifter är att:

  • Arbeta förebyggande och därmed undanröja hinder och orsaker till att svårigheter uppstår.
  • Medverka till att utveckla förskolan, skolan som verksamhet och organisation samt vara en påverkansfaktor vid planering och beslut på ledningsnivå.
  • Ingå i Elevhälsteam (EHT) på varje skola samt delta i elevhälsokonferenser (EVK)
  • Handleda enheternas personal i elevhälsofrågor
  • Arbeta utifrån en helhetssyn med fokus på elevens situation till sin omgivning, familj och skola.
  • Samverka med andra berörda instanser och verksamheter samt andra kommuner.
  • Ge råd och stöd till föräldrar samt vid behov medverka på föräldramöten.
  • Samverka vid stadieövergångar kring elever i behov av stöd.
  • Att med ett elevnära och inkluderande synsätt stödja personal, och föräldrar inom förskola, grundskola och särskola i Boxholms kommun.