Studiedagar och kompetensutvecklingsdagar 2022/2023

Kompetensutvecklingsdagar för förskolorna och fritidshemmen,
vilket innebär att ordinarie verksamhet är stängd:
onsdag 18 maj 2022

Studiedagar:
9 Januari 2023
25 maj 2023