Gå till innehåll

Omfattning

Enligt skollagen 2:a kap 6:e§ har barnen rätt att vistas i verksamheten under den tid som föräldrarna arbetar, studerar samt resor till och ifrån eller barnets eget behov.  

Rätt till förskoleverksamhet har också barn till arbetslösa eller föräldralediga 3 tim/dag. Eller 15 timmar/vecka.