Ansvarig nämnd

Vår nämnd är kommunstyrelsen och hanterar verksamhet inom:

  • Förskolor
  • Förskoleklasser
  • Fritidshemmen
  • Grundskolan
  • IV-program inom gymnasieskolan
  • Integrerad särskola
  • Komvux
  • Särvux
  • Sfi

Ledamöter:

Claes Sjökvist (S), ordförande
Stefan Andersson (M), 1:e vice ordförande
Helena Stålhandske (S), 2:e vice ordförande
Arne Karlsson (S)
Hans Sjögren (S)
Ida Lyckbåge (S)
Gunnar Malgeryd (C)
Sune Blom (C)
Åke Karlsson (M)

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och riksdagens motsvarighet i kommunen. Kommunfullmäktige utser i sin tur kommunstyrelsen som är kommunens motsvarighet till regering.

Politik & Organisation