Utbildning och barnomsorg

Här finns information för dig som har barn i förskola, pedagogisk omsorg och grundskola. Även information om vuxenutbildning.

Det finns tre förskolor (Mjölnarkullens förskola, Hjortens förskola och Dalens förskola) i Boxholms tätort och en förskola (Åsbogårdens förskola) i Strålsnäs samt en förskola (Rinnagårdens förskola) i Rinna. I kommunen finns det också dagbarnvårdare.
Boxholms kommun har ingen friskola och inget fristående familjedaghem.

Boxholms kommun har även 4 fritidshem i tätorten, vilka är åldersfördelade på följande sätt:

Kaprifolen/Solrosens fritidshem på skolan förskoleklass - åk 1.
Gullvivan fritidshem på Dalgårdsgatan för åk 2.
Fritidsklubben högstadieområde för åk 3 och uppåt.
Åsbo fritidshem på Åsboskola för förskoleklass och uppåt.

I Boxholms kommun finns det tre grundskolor och två grundsärskolor. Två grundskolor (Stenbockskolan L (F-3), Stenbockskolan MH (4-9)) är belägna i Boxholms tätort och en grundskola (Åsbo skola (F-6)) finns i Strålsnäs. En grundsärskola (Stenbockskolan GRS) finns i tätorten och en grundsärskola (Åsbo GRS) finns i Strålsnäs.

I Boxholms kommun finns det varken kommunala eller fristående gymnasieskolor. Gymnasieskola bedrivs i samarbete med andra kommuner i Östergötland samt Tranås kommun.

Nyheter

Barnomsorgen inför avgiftskontroll

Kommunstyrelsen har beslutat att införa en avgiftskontroll för de hushåll som använder sig av barnomsorg inom Boxholms kommun.

Frånvaroanmälan

I första hand ska elevens frånvaro registreras via telefonanmälan till 0515-77 66 23, på webben i Skola24 eller Skola24 MobilApp. Frånvaroanmälan av elev ska ske innan kl 07.45.
Det är viktigt att frånvaroanmälan görs varje dag!