Mat

Fem rum och kök
Kyrkovägen 1, Malexander
59014 Boxholm
Telefon: 0142-30040, 30162
Mobil: 070-573 53 95
E-post: femrumochkok@live.se
Hemsida: www.femrumochkök.se
Karta

Hotell Sommarhagen
Malexander
590 14 Boxholm
Telefon: 0142-300 37
E-post: info@sommarhagen.se
Hemsida: www.sommarhagen.se
Karta

Hönsalottas restaurang
Skolvägen 1, Malexander
590 14 Boxholm
Telefon: 0142- 300 68
E-post: info@malexanderturism.se
Hemsida: www.malexanderturism.se
Karta

Restaurang Palace
Postgatan 5 B
590 11 Boxholm
Telefon: 0142-524 75
Hemsida: www.restaurangpalace.se
Karta

Pizzeria Torget
Storgatan 18
590 11 Boxholm
Telefon: 0142-522 58
Karta

Boxholms Café
Storgatan 25
590 11 Boxholm
Telefon: 0142-501 90
Karta

Sibylla
Älvkullevägen 1
590 12 Boxholm
Telefon: 0142-504 35
Hemsida: www.sibylla.se
Karta