Kultur

_____________________________________________

BILD & FORM

Folkets Hus
595 70 Boxholm

Tel: 0142-518 96
_____________________________________________
  

BOXHOLMS KONSTFÖRENING

Fällhagsvägen 19
595 71 Boxholm
Kontaktperson: Eddy Rosenlöf
E-post: boxholmkonstforening@gmail.com

Tel: 073-228 29 20
Hemsida: https://boxholm.konstforeningar.se

_____________________________________________
 

BOXHOLMS MUSIKKÅR

Boxholms Folkets Hus
Box 27
595 03 Boxholm

Kontaktperson: Thomas Fristedt, tel 0142-523 69
E-post: styrelsen@boxholmsmusikkar.se
Hemsida: http://www.boxholmsmusikkar.se/
_____________________________________________
 

BOXHOLMS RIKSTEATER FÖRENING

Hageby Lilla Kohagen
595 71 Boxholm

Kontaktperson: Bernt-Åke Andersson
Tel: 0142-581 14, 0730-804231
E-post: berntake@telia.com
Hemsida: http://boxholm.riksteatern.se/
_____________________________________________

BOXHOLMS TROMBONEKVARTETT

Fällhagsvägen 61
595 72 Boxholm

Tel: 0142-522 87, 070-536 97 79
_____________________________________________
 

BOXHOLMS UNGDOMSORKESTER

Folkets Hus
Kontaktperson: Irene Segerberg

Tel:0142-895 58
Hemsida: http://www.boxholmsungdomsorkester.nu
_____________________________________________

GAMMELDANSENS VÄNNER(GDV) I BOXHOLM

Christer Johansson
Nygatan 8A
595 71 Boxholm

Tel: 0142-515 96
_____________________________________________

KVINNOR I MALEXANDERBYGDEN

Ordförande: Kerstin Häger-Ohlin
Tel: 070-216 51 80
E-post: kerstinho78@gmail.com
_____________________________________________

PÅ GÅNG I BOXHOLM

Birger Ekström, Gamla Timmerövägen 12
595 72 Boxholm
E-post: ekstrom@netcliq.se
_____________________________________________

SÅNGARBRÖDERNA BOXHOLM

Kontaktperson/Ordförande: Jan Holmbom
Linnefors 2, 595 75 Boxholm

Tel: 0142-573 80, fax 0142-573 03
E-post: info@sangarbroderna.com
Hemsida: www.sangarbroderna.com
_____________________________________________

VI UNGA BOXHOLM

Dans med mera.
Kontaktperson: Erica Karlsson
Storgatan 24B, 595 70 Boxholm
Tel: 070-611 23 24
E-post: erica-93-@hotmail.com