Föreningar

Föreningsverksamheten är omfattande inom kommunen. En förteckning med kontaktuppgifter hittar du i marginalen till vänster.

Information på kommunens hemsida gällande föreningar publiceras utifrån de uppgifter respektive förening lämnar.

Kontakt
Fredrik Svaton (uppgiftsmottagare föreningar)
0142-89528
E-post: fredrik.svaton@boxholm.se

Aktivitets- och lokalbidrag

Ansökan till Boxholms kommun kan inlämnas gällande lokal- och aktivitetsbidrag, se nedan blanketter:

Lokalbidrag Word, 47 kB.
Aktivitetsbidrag Word, 44.5 kB.
Regler
Pdf, 39.4 kB.

Stöd för särskilda insatser

Regler Pdf, 168.2 kB.

Stöd för Jubileumsgåva

Regler Pdf, 98.4 kB.

Stöd för landsbygdsutveckling

Sommenbygd-Vätterstrand, läs mer.

Anläggningsbidrag & kompetensutveckling m.m.

SISU-idrottsutbildarna Östergötland & Östergötlands idrottsförbund (kompetensutveckling, anläggningsbidrag mm).

Idrottonline-idrottsrörelsens gemensamma stödsystem (lokstöd, idrottslyft mm).

Anordnande av lotterier

Ansökan till Boxholms kommun kan inlämnas gällande anordnande av lotterier, se nedan blanketter:

Ansökan Pdf, 400 kB.
Redovisning Pdf, 146.9 kB.

Insändes till: Boxholms kommun, Kommunstyrelsen, Box 79, 590 10 Boxholm

Ansökan om flagga/fana

Ansökan Pdf, 138.2 kB.

Regionalt stöd till kulturarrangemang

Läs mer.

Arvsfonden

Arvsfonden stödjer ideella föreningar och andra icke-vinstdrivande organisationer, som vill pröva nya idéer för att utveckla verksamheter för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning, läs mer.

Carl-Tryggers

Carltryggers.