Föreningar

Föreningsverksamheten är omfattande inom kommunen. En förteckning med kontaktuppgifter hittar du i marginalen till vänster.

Information på kommunens hemsida gällande föreningar publiceras utifrån de uppgifter respektive förening lämnar.

Kontakt
Fredrik Svaton (uppgiftsmottagare föreningar)
0142-89528
E-post: fredrik.svaton@boxholm.se

Aktivitets- och lokalbidrag

Ansökan till Boxholms kommun kan inlämnas gällande lokal- och aktivitetsbidrag, se nedan blanketter:

Lokalbidrag Word, 47 kB.
Aktivitetsbidrag Word, 44.5 kB.
Regler.pdf Pdf, 39.4 kB.
Närvarokort - Lokalt akivitetsstöd.pdf Pdf, 30.1 kB.

Stöd för särskilda insatser

Regler.pdf Pdf, 168.2 kB.

Stöd för Jubileumsgåva

Regler.pdf Pdf, 98.4 kB.

Stöd för landsbygdsutveckling

Sommenbygd-Vätterstrand, läs mer.

Anläggningsbidrag & kompetensutveckling m.m.

SISU-idrottsutbildarna Östergötland & Östergötlands idrottsförbund (kompetensutveckling, anläggningsbidrag mm).

Idrottonline-idrottsrörelsens gemensamma stödsystem (lokstöd, idrottslyft mm).

Anordnande av lotterier

Ansökan till Boxholms kommun kan inlämnas gällande anordnande av lotterier, se nedan blanketter:

Ansökan.pdf Pdf, 400 kB.
Redovisning.pdf Pdf, 146.9 kB.

Insändes till: Boxholms kommun, Kommunstyrelsen, Box 79, 590 10 Boxholm

Ansökan om flagga/fana

Ansökan.pdf Pdf, 138.2 kB.

Regionalt stöd till kulturarrangemang

Region Östergötland - regionalt arrangörsbidrag

Arvsfonden

Arvsfonden stödjer ideella föreningar och andra icke-vinstdrivande organisationer, som vill pröva nya idéer för att utveckla verksamheter för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning, läs mer.

Carl-Tryggers

Carltryggers.