Serveringstillstånd

Försäljning eller servering av drycker, vin och starköl får endast ske om tillstånd har meddelats. Boxholms kommun samarbetar i dessa ärenden med Motala kommun. Boxholms kommun tar emot ansökan och betalning samt diarieför ärendet. Betalning sker i förskott och handläggningen påbörjas inte innan betalning inkommit. Betalning görs till bankgiro nr: 131-8047.

Ansökan skickas till: Boxholms kommun, Box 79, 595 03 Boxholm

Ärendet handläggs och utreds sedan av Motala kommun och slutligen fattar Boxholms kommun (sociala utskottet) beslut i ärendet. Kommunen är skyldig att göra tillsyn i av alkohol- och serveringstillstånd enligt Alkohollagen. Dessa tillsyner sköts att Motala kommun. För tillsynen tar kommunen ut en tillsynsavgift. Kommunen tar även ut en avgift för att bevilja alkohol- och serveringstillstånd. Avgifterna beror bl annat på vilken typ av tillstånd som beviljas och vilken omsättning som alkoholserveringen genererar. När du ansöker om serveringstillstånd bedöms:

Din kunskap om alkohollagstiftningen- kunskapsprov.

  • Den som söker serveringstillstånd ska avlägga ett prov för att visa att hen har tillräcklig kunskap om alkohollagen. Kunskapsprov måste göras för alla olika tillstånd.
  • Din lämplighet (brottslighet/skulder/ekonomi med mera)
  • Lokalens lämplighet (kök/läge)
  • Risk för störningar (boende/ordning/trafik med mera)

Med serveringstillstånd menas varje form av alkoholservering mot ersättning. Som ersättning räknas också de fall då alkoholdrycker ingår i annan avgift, till exempel entréavgift.

Följande tillstånd kan beviljas:

  • Året runt eller årligen till allmänheten (restauranger)
  • Året runt eller årligen till slutna sällskap (festvåningar och klubblokaler)
  • Tillfälligt till allmänheten (festivaler, konserter och liknande)
  • Tillfälligt till slutet sällskap (personalfester, bröllop och liknande)
  • Pausservering (servering i konsert- eller teaterfoajé under paus)
  • Trafikservering (servering på tåg, flyg, båt i trafik)


Blanketter

 Ansökan om stadigvarande tillstånd för servering av alkoholdrycker till allmänheten

Ansökan om stadigvarande tillstånd för servering av alkoholdrycker till slutet sällskap

Ansökan om tillfälligt tillstånd för servering av alkoholdrycker till allmänheten

Ansökan om tillfälligt tillstånd för servering av alkoholdrycker till slutet sällskap

Ansökan om gemensamt serveringsutrymme för alkoholdrycker


E-tjänster

E-tjänster för serveringstillstånd av alkohol

Webbkundsregistrering - E-tjänster 


Riktlinjer & Tillsynsplan/Alkohollagen

 Läs mer om riktlinjer för alkoholservering inom kommunen.pdf Pdf, 315.2 kB.

Läs mer om tillsynsplan.pdf Pdf, 178.1 kB.

Läs mer om alkohollagen.


Prövning och tillsynsavgifter

Läs taxor.pdf Pdf, 149.5 kB.


Serveringstillstånd till sommaren 2019 ?

Tillståndsprövningen kan under våren ta lite längre tid än vanligt. Lämna in din ansökan så snart som möjligt om du vill ha beslutet till sommaren. För 2019 gäller att ansökan skall vara komplett senast tisdagen den 30 april för att servicegarantin skall gälla. Gäller tillstånd under juni/juli. För tillstånd som skall starta efter sommaren räcker det med att komplett ansökan inkommit 1 juni.

Hit kan du vända dig


Gällande ansökan (exempelvis blanketter), diarieföring, betalning och avgifter samt beslut:
Mottagning: 076-603 55 62

Gällande handläggning och utredning: Handläggare i Motala kommun, tel. nr: 0141-22 50 00