Försäljning av tobak och e-cigaretter

Du får inte börja sälja tobaksvaror förrän du har anmält försäljningen till den kommun där varorna ska säljas. I anmälan ska du lämna de uppgifter som kommunen behöver för sin tillsyn, till exempel faktauppgifter om försäljningsstället, namn på den som är ansvarig för verksamheten, firmans organisationsnummer och namn med mera.

Egenkontrollprogram

Till anmälan om tobak- och e-cigarettförsäljning ska du bifoga ett program för egenkontroll. Där beskriver du bland annat vilka rutiner du har för att kontrollera kundernas ålder och hur du organiserar verksamheten när du har unga anställda. Om du inte redan har skickat in ett egenkontrollprogram till kommunen ska du göra detta omgående. Du bör även ha en kopia av ert egenkontrollprogram på försäljningsstället.

Skyldighet angående information

Du är skyldig att ge din personal den information och det stöd som behövs för att personalen ska kunna följa tobakslagens bestämmelser.

Avgift

Det kostar inte någonting att anmäla försäljning av tobak- och e-cigarettvaror. Däremot kostar det 600 kronor i tillsynsavgift per år.  

Blanketter

Anmälan försäljning tobak

Finansieringsplan tobak

Egenkontrollprogram tobak

Anmälan försäljning e-cigaretter

Egenkontrollprogram e-cigaretter