Försäljning av receptfria läkemedel

Vissa receptfria läkemedel, bland annat receptfria nikotinläkemedel, får numera säljas på andra ställen än på apotek. Den som vill bedriva detaljhandel med vissa receptfria läkemedel måste först anmäla det till Läkemedelsverket.

Läkemedelsverket är övergripande tillsynsmyndighet och kommunerna kontrollerar att lagen och regelverket följs. Kommunen rapporterar eventuella brister till Läkemedelsverket.

Den som säljer receptfria läkemedel ska ha ett egenkontrollprogram. Läkemedlen får inte säljas till den som inte fyllt 18 år och man är skyldig att upplysa konsumenten om var han eller hon kan få farmaceutisk rådgivning.

Den som bedriver detaljhandel ska betala en årsavgift per försäljningsställe till Läkemedelsverket. Dessutom har kommunen rätt att ta ut en avgift för sin kontroll.

Läs mer på läkemedelsverket.se