Serveringstillstånd, folköl, tobak, läkemedel

Vid alkoholservering, försäljning av folköl, tobak, e-cigaretter samt vissa receptfria mediciner ska anmälan lämnas till kommunen. Individ- och familjeomsorgen handlägger och beslutar dessa ärenden.

Mer information och blanketter finns under rubrikerna till vänster.

Hit kan du vända dig
Individ- och familjeomsorgen
076-603 55 62
E-post: socialkontoret@boxholm.se

Postadress:
Boxholms kommun
Social- och myndighetsnämnden
Box 79
595 03 Boxholm