Serveringstillstånd, folköl, tobak, läkemedel

Vid alkoholservering, försäljning av folköl, tobak samt vissa receptfria mediciner ska anmälan lämnas till kommunen. Individ- och familjeomsorgen handlägger och beslutar dessa ärenden.

Mer information och blanketter finns under rubrikerna till vänster.

Hit kan du vända dig
Individ- och familjeomsorgen
Anna Bengtsson
0142-896 34
E-post: anna.bengtsson@boxholm.se