Gå till innehåll

Orosanmälan

Om du misstänker att ett barn eller ungdom far illa bör du anmäla det till socialförvaltningen. Du behöver inte veta säkert om något är fel, det räcker med att du misstänker eller känner oro för barnet.

Om ett barn far illa (eller riskerar att fara illa) är det socialtjänstens uppgift att ge barn och föräldrar råd, stöd och behandling. Barnets bästa ska alltid stå i centrum.

Du har rätt att vara anonym, men det är bra om du vill uppge ditt namn och telefonnummer ifall socialtjänsten har ytterligare frågor.

Hur du gör en orosanmälan
Det finns inga formella krav på hur en anmälan ska göras för privatpersoner. Den kan vara skriftlig eller muntlig. För anmälningsskyldiga bör anmälan vara skriftlig. I akuta situationer kan kontakt tas på telefon och kompletteras med en skriftlig anmälan i efterhand.

Du kan skicka in skriftliga orosanmälan till adressen nedan eller kontakta socialkontoret via telefon.

Postadress:
Socialkontoret
Boxholms kommun
Box 79, 595 03 Boxholm

Kontakta socialkontorets mottagning 076-603 55 62 eller kommunens växel 0142-89500.

För akuta situationer, efter kontorstid (kvällstid och helger), kontakta:

Sociala jouren på telefon 013-20 75 26 och vid andra tider i akuta ärenden kontakta SOS alarm på telefon 112.

(Boxholms kommun har socialjour i samverkan med Linköpings kommun. Privatpersoner eller myndigheter, kan i akuta situationer kontakta sociala jouren för att få rådgivning eller hjälp.)

Öppettider sociala jouren:
Måndag till torsdag 17.00-01.00
Fredag 17.00-02.00
Lördag 13.00-02.00
Söndag 13.00-01.00