God man och förvaltare

Om någon behöver stöd av god man eller förvaltare ansvarar kommunens omsorgsverksamhet för att anmälan görs till överförmyndaren (Göran Carlsson, 0142-570 28, 070-262 77 90, e-post: goran.skogalund@telia.com.)

God man

En god man handlar alltid på uppdrag av den enskilde och kan inte göra något mot dennes vilja. God man kan inte tillsättas utan att den enskilde själv önskar hjälpen. God mans uppgifter är:

  • Bevaka den enskildes rätt
  • Förvalta den enskildes egendom
  • Sörja för den enskildes person

Förvaltare

Förvaltaren kan agera utan personens samtycke. Förvaltare är inte som god man beroende av samtycke från den enskilde.