LSS - Lagen om stöd och service till funktionshindrade

Om du har stora och varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar, kan du begära hjälp och stöd enligt LSS-lagstiftningen.

Ansökan om LSS-stödPDF


Hit kan du vända dig

LSS-handläggare
Tel. 0142-895 71