Vård och omsorgsboende

För de flesta är det en trygghet att bo kvar hemma så länge som möjligt. När man inte längre klarar av att bo kvar hemma finns möjlighet att söka till olika boendeformer. Detta kan exempelvis gälla om du har omfattande funktionsnedsättning.

Blankett - ansökan om biståndWord

Bostad med särskild service

I en bostad med särskild service får du den hjälp du behöver av personal som finns i närheten. 

Bostadsanpassning

Om du har drabbats av någon skada eller sjukdom och din bostad behöver anpassas för att du ska kunna bo kvar, kan du få hjälp med bostadsanpassning. Kontaktinformation och blanketter finner du på följande länk.

Aktivitets- och serviceanläggning

Läs mer om Bjursdalen.


Hit kan du vända dig


Madeléne Nors, biståndshandläggare
0142-896 42, 073-039 19 76
E-post: madelene.nors@boxholm.se

Lise-Lott Rimvid, biståndshandläggare
0142-896 64, 070-661 96 64
E-post: lise-lott.rimvid@boxholm.se

Besöksadress:
Bjursdalen
Söderleden 9
590 13 Boxholm