Träffpunktens dagverksamhet

Träffpunkten är Boxholms kommuns stöd och sysselsättningsverksamhet för kommuninnevånare mellan 18-65 år och med någon form av funktionsnedsättning.

Hit kan du vända dig

Träffpunktens dagverksamhet
Storgatan 25 K
595 71 BOXHOLM
0142-896 71

Individ och familjeomsorgen kan även förmedla kontakt med Träffpunkten,
076-603 55 62
E-post: socialkontoret@boxholm.se