Träffpunktens dagverksamhet

Träffpunkten är Boxholms kommuns stöd och sysselsättningsverksamhet för kommuninnevånare mellan 18-65 år och med någon form av funktionsnedsättning.

Träffpunkten är indelad i en öppen del för umgänge och stöd och en sysselsättningsdel för arbetsträning och sysselsättning.

Sysselsättningen/arbetsträningen kan bestå av:

  • Hantverk t. ex. som måleri, sömnad, handarbete m.m

Du kan också få stöd och hjälp med:

  • Samtal med personal
  • Hjälp med kontakter med, socialtjänst, sjukvård, försäkringskassa, arbetsmarknads funktioner m m.
  • En individuell hjälp där du kan precisera dina önskemål och förväntningar, på hjälp och stöd för att nå dina mål.
  • Din individuella plan gör du tillsammans med personal från Träffpunkten, samt ev. andra berörda personer som är viktiga för dig.

Hit kan du vända dig

Träffpunktens dagverksamhet
Storgatan 25 K
590 12 BOXHOLM
0142-896 71

Individ och familjeomsorgen kan även förmedla kontakt med Träffpunkten,
0142-896 25.