Flyktingmottagning

Genom avtal med Migrationsverket och Länsstyrelsen i Östergötland tar Boxholms kommun emot flyktingar som fått uppehållstillstånd eller är asylsökande i Sverige.

Under de senaste åren har Boxholms kommun tagit emot 20-25 flyktingar/år. Genom avtalet ansvarar kommunen för introduktionen i samhället.

Målet för alla insatser inom flyktingverksamheten är att ge människor möjligheter och förutsättningar att bli självförsörjande och vara delaktiga i det svenska samhället.

Den enskilde erbjuds svenska för invandrare (SFI), praktik och andra aktiviteter utifrån den enskilde individens behov.

Hit kan du vända dig

Zanna Mattsson, flyktinghandläggare/socialsekretare  
0142-896 44

Torsten Möller, flyktinghandläggare/socialsekretare
0142-896 51

E-post: socialkontoret@boxholm.se

Besöksadress:
Centrumgatan 6
590 10 Boxholm