Försörjningsstöd

Alla som vistas i Boxholms kommun har rätt att söka ekonomisk hjälp i form av försörjningsstöd. Du måste vara 18 år för att ansöka.

Försörjningsstödet är behovsprövat. Behovet bedöms individuellt efter en fastställd riksnorm och kommunernas ekonomiska riktlinjer.

Läs mer om Försörjningsstöd.PDF

Ansökan / Riksnorm

Riksnormen
AnsökanPDF
ChecklistaPDF
SamtyckePDF

Hit kan du vända dig

Individ- och familjeomsorgen
0142- 896 25
E-post: socialkontoret@boxholm.se