Ekonomiskt bistånd

Biståndet är en tillfällig hjälp och du ska göra vad du kan för att så snart som möjligt bli självförsörjande igen. Ekonomiskt bistånd är behovsprövat. Rättigheter och skyldigheter till bistånd framgår av socialtjänstlagen. Storleken på biståndet följer regeringens riksnorm samt kommunala riktlinjer. Biståndet är inte villkorslöst. Som biståndstagare har man skyldighet att bidra till sin försörjning. Ekonomiskt bistånd söks i den kommun som du är folkbokförd i eller har din huvudsakliga vistelse.

Ekonomiskt bistånd bestäms av regeringen, de ska täcka de vanligaste utgifter i hushållet per månad. Du kan provräkna här: Riksnorm

Läs vidare om ekonomiskt bistånd i informationshäftet.PDF

Om du vill ansöka så kontakta mottagningen på nedan telefonnummer för att boka tid.

Vid det första mötet ska du ha med dig ansökan nedan samt de dokument som krävs (se informationshäftet ovan).

AnsökanWord

Om du åter ansöker ska du ha med dig den förenklade ansökan enligt nedan.

Förenklad ansökanWord

Hit kan du vända dig

Besöksadress: Centrumgatan 6, Boxholm
Öppettider reception: måndag-fredag 10.00-12.00
Telefontid mottagningsgrupp: 09.00-11.30 samt 13.00-15.00

Telefon 0142-89625
Telefontid handläggare: 8.30-9.30, måndag, onsdag till fredag