Kontaktfamilj

Det kan finnas många olika anledningar till att ett barn eller ungdom beviljas stöd i form av en kontaktperson.

Ofta behöver barn och ungdomar en extra vuxen som har tid att lyssna, stimulera, vägleda och visa andra alternativa sätt att vara.

En kontaktperson kan också utses för att medverka vid föräldrars umgänge med barn.

Hit kan du vända dig

Individ- och familjeomsorgen
0142-896 25