Gå till innehåll

Familjerätt

Hos socialtjänsten kan du som är förälder få samarbetssamtal för rådgivning och information i frågor som rör familjerätt.

Du kan också få hjälp med att skriva avtal som gäller vårdnad, boende och umgänge.

I familjerätten ingår också att utreda och fastställa faderskap och att göra utredningar i adoptionsärenden.

Hit kan du vända dig

Individ och familjeomsorgens mottagning:
076-603 55 62
E-post: socialkontoret@boxholm.se