Familjehem/kontaktfamilj/kontaktperson

Familjehem
Det finns barn och ungdomar som inte kan bo kvar hemma. Det kan bero på olika saker, till exempel sjukdom eller missbruk hos föräldrarna. Barnet kan då behöva flytta till en ny familj, ett familjehem. Det centrala är att hemmet består av en trygg och varm familj med engagemang och stort hjärta. De barn och ungdomar som har behov av ett nytt hem har ofta varit med om svåra saker i livet. Det gör att de kan behöva mer tid och omsorg än vad andra barn kanske kräver. Som familjehemsförälder behöver du därför vara beredd på att det är ett krävande åtagande samtidigt som det också ger mycket glädje tillbaka. Som familjehem har du tät kontakt med socialtjänsten, barnets biologiska föräldrar och familj, förskola eller skola och andra parter. Genom att öppna ditt hem för ett behövande barn gör du skillnad på riktigt samtidigt som du får uppleva mycket glädje och utvecklas som person.

Artikel om familjehem (1) Pdf, 640.2 kB..

Artikel om familjehem (2). Pdf, 532.6 kB.

Kontaktfamilj
Andra barn och ungdomar kan bo kvar hemma men behöver fler trygga vuxna omkring sig. Då kan de behöva en kontaktfamilj som de får komma till varannan eller var tredje helg. Uppdragen som kontaktfamilj kan se väldigt olika ut. Ibland är det barnen som behöver stöd och ombyte i miljön, ibland saknar familjen ett nätverk som kan hjälpa till. Kontaktfamiljen ska ha ett tryggt och stabilt liv med engagemang och utrymme att ta in barnet i sitt liv.

Artikel om kontaktfamilj (1) Pdf, 490.7 kB.

Artikel om kontaktfamilj (2) Pdf, 374.1 kB.

Kontaktperson
Det finns även barn och ungdomar som behöver en extra vuxen att träffa på sin fritid, någon att prata med och göra aktiviteter tillsammans med. De barnen och ungdomarna kan då få en kontaktperson. Kontaktpersonen är som en ”vuxen-kompis”, en förebild, som man träffar regelbundet för olika kortare aktiviteter.

Artikel om kontaktperson Pdf, 499.8 kB.

Att bli kontaktperson, kontaktfamilj eller familjehem
Innan du kan bli kontaktperson, kontaktfamilj eller familjehem görs en utredning. Den består av intervjuer, referenstagning och uppgifter från bland annat polis- och socialregister.

Är du intresserad av att göra en meningsfull insats? Välkommen att kontakta Behandling och Omsorg enligt nedan för att få veta mer.

Kontakt

Individ- och familjeomsorgen
Gitte Kurkela, 0142 - 895 08 (alternativ kommunväxel: 0142-895 00)
E-post: gitte.kurkela@boxholm.se