Familjehem

Ett barn eller en tonåring kan ibland behöva bo en kortare eller längre tid i ett annat hem. Det kan bero på föräldrarnas oförmåga att klara av föräldrarollen eller den unges egna beteende.

Ett familjehem är en familj som känner att de har tid och kraft över i sitt liv och som gärna vill hjälpa någon annans barn. Eftersom behoven för de barn och ungdomar som behöver placeras ser olika ut så behövs olika familjehem.

Det viktiga är att familjehemmet kan erbjuda en trygg och stabil tillvaro, utrymme, tid och tålamod. Familjen blir utredd och granskad och så småningom godkänd av socialtjänsten.

Familjen får ersättning för att ta emot ett barn eller ungdom.

Om du är intresserad av att bli familjehem eller känner någon som är i behov av familjehem är du välkommen att kontakta Individ- och familjeomsorgen.

Hit kan du vända dig

Individ- och familjeomsorgen
0142-896 25