Väntjänst

Väntjänsten är ett frivilligt socialt arbete som utförs ideellt av frivilliga krafter. "Att hjälpa sin nästa tar fram det bästa hos varje människa. Det är de positiva gesterna, stödet och uppmuntran som gör att samhället fungerar".

På aktivitets- och servicecentret Bjursdalen finns det för närvarande frivilliga som:

  • Leder eller hjälper till vid aktiviteter
  • Dukar och serverar kaffe vid gudstjänster och underhållning
  • Kör rullstolar vid promenader samt till och från aktiviteter
  • Följer med som ledsagare vid bland annat besök hos vårdcentral och tandläkare
  • Besöker Bjursdalens vård- och omsorgsboenden och ensamboende för gemenskap
  • Läser högt ur böcker och dagstidningar
  • Distribuerar böcker från biblioteket
  • Uträttar ärenden åt behövande

Är det något du kan och vill hjälpa till med?
Alla kan inte göra allt av detta men många kan göra något och allt är lika värdefullt! Behovet av ledsagare är alltid stort. Under sommaren när det är skönt att komma ut på promenad behöver vi ersättare för de frivilliga som behöver lite ledighet från sina åtaganden och många åker till sommarstugan

Är det något du eller en närstående behöver hjälp med?

Broschyr-väntjänst Pdf, 98.1 kB.

Hit kan du vända dig

vxl. 0142-895 00.