Taxor och avgifter

Kommunens möjligheter att ta ut avgifter för omsorg om äldre regleras främst i socialtjänstlagen. Där framgår att kommunen får ta ut skäliga avgifter för hemtjänst, dagverksamhet och för vård- och omsorgsboende. Hur mycket du betalar för till exempel hemtjänst är individuellt och beror på din ekonomiska situation. Kommunen får även ta ut avgifter för hälso- och sjukvård.

Alla biståndsbedömda insatser från kommunen är avgiftsbelagda.

Information - Årsuppdatering 2018 av taxor och avgifter.PDF

Taxor och avgifter.PDF

För att kunna göra ekonomisk bedömning om skäliga avgifter behöver vi veta vilka inkomster och utgifter du har:

Inkomstförfrågan - förklaringar och begreppPDF
Inkomstförfrågan - förbehållsbeloppPDF

Inkomstförfrågan - blankettWord

Om du väljer att avstå från att lämna uppgifter om inkomst och utgifter betalar du full avgift enligt kommunens maxtaxa.

Bostadstillägg söker du hos Pensionsmyndigheten, telefon 0771-776 776.

Beslut om din avgift kan överklagas. Läs mer.PDF

Övriga länkar

Försäkringskassan
Socialtjänstlagen

Hit kan du vända dig

Susanne Norrbin, avgiftshandläggare
0142-896 40
E-post: susanne.norrbin@boxholm.se