Taxor och avgifter

Kommunens möjligheter att ta ut avgifter för omsorg om äldre regleras främst i socialtjänstlagen. Där framgår att kommunen får ta ut skäliga avgifter för hemtjänst, dagverksamhet och för vård- och omsorgsboende. Hur mycket du betalar för till exempel hemtjänst är individuellt och beror på din ekonomiska situation. Kommunen får även ta ut avgifter för hälso- och sjukvård.

Alla biståndsbedömda insatser från kommunen är avgiftsbelagda.

Riktlinjer för taxa inom äldreomsorgen.PDF

Avgifter för vård och omsorg 2021.PDF

För att kunna göra ekonomisk bedömning om skäliga avgifter behöver vi veta vilka inkomster och utgifter du har:

Inkomstförfrågan - blankettPDF

Om du väljer att avstå från att lämna uppgifter om inkomst och utgifter betalar du full avgift enligt kommunens maxtaxa.

Bostadstillägg söker du hos Pensionsmyndigheten, telefon 0771-776 776.

Beslut om din avgift kan överklagas. Läs mer.PDF

Övriga länkar

Försäkringskassan
Socialtjänstlagen

Hit kan du vända dig

Karin Klaar, avgiftshandläggare
0142-895 37
E-post: karin.klaar@boxholm.se