Rehabilitering

Rehabilitering bedrivs genom korttidsvård, som är en av kommunens biståndsformer. Insatser gällande rehabilitering kan exempelvis vara träning, planering, rådgivning, hjälpmedel och anpassningar.

Placeringen är på Bjursdalen och vistelsens längd beslutas av biståndshandläggare i kommunen.

Vistelsetiden vid korttidsvård är tänkt att tidsbegränsas till 2-3 veckor. Vistelsen har ett definierat och fastställt mål.

Läs mer.PDF


Hit kan du vända dig


Biståndshandläggare har mottagningstelefon måndag-fredag, kl. 9.30-11.00, på telefon: 076-603 55 62.

Sanna Eriksson, biståndshandläggare
E-post: sanna.holm-eriksson@boxholm.se

Lise-Lott Rimvid, biståndshanläggare
E-post: lise-lott.rimvid@boxholm.se

Besöksadress (Korttids/Rehabavdelning):
Bjursdalsvägen 3
595 72 Boxholm
0142-896 55

Karin Ekstam, Enhetschef 
0142-896 52
E-post: karin.ekstam@boxholm.se