Rehabilitering

Rehabilitering bedrivs genom korttidsvård, som är en av kommunens biståndsformer. Insatser gällande rehabilitering kan exempelvis vara träning, planering, rådgivning, hjälpmedel och anpassningar.

Placeringen är på Bjursdalen och vistelsens längd beslutas av biståndshandläggare i kommunen.

Vistelsetiden vid korttidsvård är tänkt att tidsbegränsas till 2-3 veckor. Vistelsen har ett definierat och fastställt mål.

Läs mer.PDF

Hit kan du vända dig


Madeléne Nors, biståndshandläggare
0142-896 42, 073-039 19 76
E-post: madelene.nors@boxholm.se

Lise-Lott Rimvid, biståndshandläggare
0142-896 64, 070-661 96 64
E-post: lise-lott.rimvid@boxholm.se

Besöksadress (Korttids/Rehabavdelning):
Bjursdalsvägen 3
590 13 Boxholm
0142-896 55

Karin Ekstam, Enhetschef 
0142-896 52
E-post: karin.ekstam@boxholm.se