Hjälp och stöd

När du vill ansöka om hjälp och stöd från omsorgsverksamheten ska du vända dig till biståndshandläggaren. Handläggaren utreder ditt behov och fattar beslut om insatsen.

Blankett - ansökan om biståndWord


Hit kan du vända dig

Omsorgsverksamheten

Från och med 1/7 har biståndshandläggare mottagningstelefon måndag-fredag 9.30-11.00 på telefonnummer: 076-603 55 62.

Madeléne Nors, biståndshandläggare
0142-896 42, 073-039 19 76
E-post: madelene.nors@boxholm.se

Lise-Lott Rimvid, biståndshandläggare
0142-896 64, 070-661 96 64
E-post: lise-lott.rimvid@boxholm.se