Hjälp och stöd

När du vill ansöka om hjälp och stöd från omsorgsverksamheten ska du vända dig till biståndshandläggaren. Handläggaren utreder ditt behov och fattar beslut om insatsen.

Blankett - ansökan om bistånd Word, 30 kB.


Hit kan du vända dig


Biståndshandläggare har mottagningstelefon måndag-fredag, kl. 9.30-11.00, på telefon: 076-603 55 62.

Sanna Eriksson, biståndshandläggare
E-post: sanna.holm-eriksson@boxholm.se

Lise-Lott Rimvid, biståndshanläggare
E-post: lise-lott.rimvid@boxholm.se