Hjälp och stöd

När du vill ansöka om hjälp och stöd från omsorgsverksamheten ska du vända dig till biståndshandläggaren. Handläggaren utreder ditt behov och fattar beslut om insatsen.

Blankett - ansökan om bistånd Word, 30 kB.


Hit kan du vända dig

Solvig Ericsson, biståndshandläggare
E-post: solvig.ericsson@boxholm.se