Hemtjänst

Hemtjänst är till för att underlätta det dagliga livet. Det individuella behovet avgör vilka insatser som är aktuella och hjälpens utformning. Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av omsorg, stöd och service i hemmet.

Du som är i behov av stöd i ditt hem har rätt till hemtjänst. Hemtjänsten är till för alla åldrar och ska hjälpa den enskilde att leva ett självständigt liv.

Blankett - ansökan om stöd. Word, 30 kB.


Hit kan du vända dig

 

Solvig Ericsson, biståndshandläggare
E-post: solvig.ericsson@boxholm.se

Besöksadress:
Omsorgsverksamheten Bjursdalen
Söderleden 9
590 13 Boxholm