Dagverksamhet Skogsduvan

I kommunen finns en dagverksamhet för dementa som drivs i hemtjänstens regi och som finns på Bjursdalsvägen 21 A. Antalet personer är begränsat och behovet prövas av biståndshandläggaren i samråd med verksamhetens personal.

Hit kan du vända dig

Omsorgsverksamheten

Madeléne Nors, biståndshandläggare
0142-896 42, 073-039 19 76
E-post: madelene.nors@boxholm.se

Lise-Lott Rimvid, biståndshandläggare
0142-896 64, 070-661 96 64
E-post: lise-lott.rimvid@boxholm.se