Dagverksamhet Skogsduvan

I kommunen finns en dagverksamhet för dementa som drivs i hemtjänstens regi och som finns på Bjursdalsvägen 21 A. Antalet personer är begränsat och behovet prövas av biståndshandläggaren i samråd med verksamhetens personal.

Hit kan du vända dig

Omsorgsverksamheten

Solvig Ericsson, biståndshandläggare
E-post: solvig.ericsson@boxholm.se