Äldre

Målet för Boxholm kommuns äldreomsorg är att man, så länge som möjligt, skall kunna leva ett aktivt och självständigt liv i egen bostad och i närheten av den miljö där man känner sig hemma.

Frågor och vägledning

Du kan kontakta biståndshandläggaren för råd och vägledning i olika frågor angående äldre och närstående. Det kan till exempel gälla:

  • Vilken hjälp kan jag få?
  • Vilka aktiviteter finns?
  • Svårt att nå fram till rätt person/verksamhet
  • Åsikter

Du kan kontakta omsorgschefen i frågor som handlar om:

  • Äldreomsorg för äldre med utländsk bakgrund
  • Tillgänglighet i samhället, frågor som är speciella för äldre personer
  • Kommunala pensionärsrådet

Läs mer i äldreomsorgsbroschyren. Pdf, 1.5 MB.

Hit kan du vända dig

Solvig Ericsson, biståndshandläggare
E-post: solvig.ericsson@boxholm.se

E-post: omsorgsverksamheten@boxholm.se

Postadress:
Boxholms kommun/Omsorgsverksamheten                      
Box 79                        
595 03 Boxholm

Besöksadress:
Bjursdalen
Söderleden 9
595 72 Boxholm