Utvecklingsutskott

Utvecklingsutskottet förbereder ärenden till kommunstyrelsen och hanterar verksamhet som givits i uppdrag av kommunstyrelsen.

Ledamöter

Britt-Marie Johansson (s), ordförande
Johan Birath (s), 1:e vice ordförande

Ann-Marie Flink (s)
Rolf Stenward (m)
Therese Leufvén (c)