Socialutskott

Socialutskottet förbereder ärenden till Kommunstyrelsen och hanterar verksamhet inom socialtjänstlagen, lag om stöd och service till funktionshindrade (LSS) samt Hälso- och sjukvårdlagen.

Därtill kommer förvaltningslagens tillämpning i all myndighetsutövning samt en mängd specialförfattningar inom bland annat:

  • Hälso- och sjukvårdsområdet
  • Familjerätten,
  • Fastställande av faderskap,
  • Dödsboanmälningar,
  • Tvångsvård för barn och unga
  • Missbruksområdet
  • Anvisningar om kvalitetssäkring

Ledamöter

Anne-Marie Flink (s), ordförande
Helena Stålhandske (s), 1:e vice ordförande

Siw Karlsson (s)
Sören Norrby (m)
Ian Jamieson (c)