Sammanträden

Sammanträdesplan 2021

Kommunfullmäktige

8 febr, 8 mars, 12 april, 10 maj, 7 juni, 13 sept, 18 okt, 8 nov, 6 dec


Kommunstyrelsen

19 jan, 16 febr, 23 mars, 20 april, 18 maj, 15 juni, 24 aug, 28 sept, 19 okt, 16 nov

Arbetsutskott: 12 jan, 2 febr, 9 mars, 6 april, 4 maj, 1 juni, 10 aug, 7 sept, 5 okt, 2 nov


Social- och myndighetsnämnd

11 jan, 1 febr, 1 mars, 29 mars, 3 maj, 7 juni, 9 aug, 6 sept,  4 okt, 1 nov


Samhällsbyggnadsnämnden

7 jan, 9 febr, 9 mars, 13 april, 11 maj, 8 juni, 10 aug, 7 sept, 12 okt, 9 nov, 7 dec

Beredning: 2 febr, 2 mars, 6 april, 4 maj, 1 juni, 31 aug, 5 okt, 2 nov, 30 nov


Kultur- och turismnämnden

17 febr, 21 april, 16 juni, 22 sept, 17 nov


Miljönämnden

28 jan, 25 febr, 25 mars, 22 april, 27 maj, 16 juni, 19 aug, 16 sept, 28 okt, 25 nov, 16 dec