Sammanträden

Sammanträdesplan 2018

Kommunfullmäktige

12 febr, 12 mars, 9 april, 14 maj, 11 juni, 10 sept, 15 okt, 12 nov, 10 dec

 

Kommunstyrelsen

23 jan, 20 febr, 20 mars, 24 april, 22 maj, 19 juni, 21 aug, 25 sept, 23 okt, 20 nov

Utvecklingsutskott: 9 jan, 6 febr, 6 mars, 10 april, 8 maj, 5 juni, 14 aug, 4 sept, 9 okt, 6 nov

 

Barn- och utbildningsutskottet

8 jan, 5 febr, 5 mars, 9 april, 7 maj, 4 juni, 13 aug, 3 sept, 8 okt, 5 nov

 

Samhällsbyggnadsnämnden

9 jan, 6 febr, 6 mars, 10 april, 8 maj, 5 juni, 7 aug, 11 sept, 9 okt, 6 nov, 4 dec

Beredning: 30 jan, 27 febr, 3 april, 2 maj, 29 maj, 4 sept, 2 okt, 30 okt, 27 nov

 

Kultur- och turismnämnden

21 febr, 25 april, 20 juni, 26 sept, 21 nov

 

Miljönämnden

18 jan, 22 febr, 15 mars, 19 april, 24 maj, 14 juni, 23 aug, 20 sept, 18 okt, 22 nov, 13 dec

 

Socialutskottet

8 jan, 5 febr, 5 mars, 9 april, 7 maj, 4 juni, 13 aug, 3 sept, 8 okt, 5 nov