Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden sköter kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsområdet och har inseende över byggnadsverksamheten enligt plan- och bygglagen.

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar även för gata- och parkverksamheten.

 

Ledamöter

Arne Karlsson (s), Ordförande
Tore Sjö (s), Vice Ordförande

Niilo Kulojärvi (s)
Rolf Stenward (m)
Håkan Johansson (c)