Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden sköter kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsområdet och har inseende över byggnadsverksamheten enligt plan- och bygglagen.

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar även för gata- och parkverksamheten.


Ledamöter

Arne Karlsson (S), Ordförande 
Jan Hallgren (M), 1:e vice ordförande
Staffan Leufvén (C), 2:e vice ordförande

Monica Karlsson (S) 
Hans Sjögren (S)