Barn- och utbildningsutskott

Barn- och utbildningsutskottet förbereder ärenden till Kommunstyrelsen och hanterar verksamhet inom:

  • Förskolor
  • Förskoleklasser
  • Fritidshemmen
  • Grundskolan
  • IV-program inom gymnasieskolan
  • Integrerad särskola
  • Komvux
  • Särvux
  • Sfi

Ledamöter

Hans Sjögren (s), ordförande
Janet Åkesson (s), 1:e vice ordförande

Henrik M Carlsson (s)
Åke Carlsson (m)
Siw Friedman-Björk (c)